LOGO.jpg

BİLİM ve TEKNOLOJİ  OKULU

  Okul Öncesi, ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri için

Günümüz eğitim sisteminde en önemli problem, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. 

Bir çocuğun düşünme becerilerinin geliştirilmesi onun günlük yaşam kalitesini artıracağı gibi ders başarısını da artıracaktır. Çünkü, çocukların girmek zorunda olduğu merkezi sınavlar artık bilgi yerine onların düşünme becerileri ölçmek üzere yapılandırılmıştır. Dolayısıyla, çocuklar erken yaşlardan itibaren düşünme becerisi geliştiren etkinliklerle karşılaştırılmaları ve gelecekteki tüm eğitim yaşamlarında bu becerileri kullanmaları ve daha da geliştirmeleri açısından çok önemlidir.​

Düşünme becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan 4 önemli eğitimin bakış açısını okul öncesinden başlayarak ortaokula kadar (5-11 yaş) erken yaşlarda tüm öğrencilerin edinmesi bir zorunluk haline gelmiştir. Şimdiye kadar yüzyüze gerçekleştirdiğimiz tüm eğitimlerimizi  daha fazla öğrencinin bu programdan faydalanması amacıyla en fazla 10 kişilik sınıflarda uzman bir ekip çalışması ile uzaktan eğitim modeline göre tasarladık. Tamamı

 online olarak gerçekleştirilecek bu eğitimler;

STEM Eğitimi

Scratch Eğitimi

Çocuklar için Felsefe

Zeka Oyunları

Bilim Kursları

STEM eğitimi, fen (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir BİLİM öğretim modelidir. Bu modeli erken yaşlarda öğrenme yöntemi olarak edinen çocuklar hayatları boyunca bilimsel düşünen çocuklar olurlar.  

Bilgisayarınızda Tasarımcı

Dünyanın en iyi görsel programlama dilleri arasında gösterilen Scratch ve Phyton, kod yazma dünyasına yeni başlamak isteyen çocuklar için dünya ile birlikte ülkemizde de yazılım ile program-lamaya başlangıcın aracıdır. 6-8 yaş grubu için scratch eğitimi, 9-11 yaş grubu için ise Phyton eğitimi ile öğrenciler günümüzün en gerekli alanı olan algoritma oluşturma, yazılım ve programlamaya geçiş yapmaktadır.

Öğrenciler ile öğretmen

Çocuklar için Felsefe Eğitimi, çocukların eleştirel, yaratıcı ve özenli düşünme becerilerini edinmeleri için önemli bir araçtır.  Felsefe eğitimi, geleneksel eğitimden uzak, araştıran, sorgulayan, öğrenmeye dönük sorunlarını kendisi çözebilen, tartışma kültürünü kazanmış hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmek için en önemli pedagojik disiplindir

Bloklarla oynayan çocuk

Hızlı öğrenmede geleceğin metodu Zeka oyunları'dır.

Zekâ Oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. 

Zeka Oyunları ile öğrenci, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme becerilerini geliştirir. 

SCRATCH

FELSEFE

ZEKA OYUNLARI

STEM- Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik eğitimi
SCRATCH Eğitimi
Çocuklar için felsefe eğitimi
Zeka Oyunları

STEM

Etkili Öğrenme Akademisi KOSGEP projesi kapsamında kurulmuş bir akademidir

BİLİM VE TEKNOLOJİ OKULU NEDEN ÖNEMLİ ?

Günümüzde birçok aile çocuğunun eğitim durumunu sorgulamakta, daha iyi bir eğitim alması için araştırmalar yapmaktadır. Bunun nedeni çocuğunun kendi öğrencilik yıllarında öğrendiği şekille öğrenmesinin atık işe yaramadığının artık farkına varılmış olmasıdır. Günümüzde, kitaplara çalışarak, testler çözerek, kendine sunulan bilgileri ezberleyerek, dershaneye giderek (dershanelerin kapatılma gerekçesi budur) veya özel ders alarak öğrenemediğini artık veliler fark etmiş durumdadır. Öyleyse, elinden gelen herşeyi yaptığını sanan aile, sorunun nerede olduğunu anlayamaz durumdadır?

 

Bilim ve Teknoloji Okulu, çocukları erken yaşta bilimin eğlenceli yüzü ile tanıştırmak için yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel düşünme ve bilime merak duyma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, sorun çözme gibi 21. yy yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Bilim ve Teknoloji okulu ile çocuklar hazır düşünceleri almak yerine yeni düşünceleri üretecekler, özgün olanın peşinden koşarken kendi üretme potansiyelini kavramanın hazzını duyarak ileri düzeyde çalışmalar içinde yer almaya, araştırma yapmaya, yaratıcı ve yenilikçi düşünme ile üretim sürecini kavratmak ve yeni nesil bilim insanının sahip olduğu tüm bilimsel düşünme becerilerini kazanacaklardır.

Günümüz eğitim sisteminde en önemli problem, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu nedenle merkezi sınavlarda çocukların en çok zorlandığı kısım çocukların düşünme becerilerini kullanmaya zorlandığı yeni nesil sorulardır. Öğrenciler yeni nesil soruları cevaplamadaki eksikliklerini gidermeleri dershaneye gitmeleri veya özel ders almaları ise birişe yararmamaktadır. Çünkü düşünme becerileri erken yaşlardan itibaren çocukların sorgulamaya dayalı bir eğitim anlayışıyla karşılaştırılmaları ile sağlanır. Çocuk, erken yaşlarda edindiği bu becerileri gelecek yıllarda öğrendiği tüm derslere uygulayacaktır.

Bize Ulaşın

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!