ZEKA OYUNLARI

 Zeka Oyunları, öğrencinin yaşına göre sahip olması gereken becerilere göre eldeki verilerden yola çıkarak mantıklı genellemelerde ve çıkarımlarda bulunma süreci olduğu söylenebilir. Akıl yürüten bir kişi yaşantıları, gözlemleri, okudukları, duydukları, inceledikleri sonucunda mantığa dayalı çıkarımlarda bulunur. Yani sahip olduğu bilgileri bir amaç doğrultusunda doğru bir şekilde kullanma becerisi edinir ve erlken yaşta edindiği bu beceriyi hayatı boyunca karşılaştığı tüm sorun çözme süreçlerinde etkili bir şekilde kullanır  

26687f14-329e-4635-b759-9f670df8e2e1.jpg

Araştırmalar beynin sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise zeka oyunları ile öğrenmedir. Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi daha doğrusu bilgi edinmesini, elde ettiği bilgiy beyinde saklaması ve ihtiyacı olduğunda kullanmasını sağlayan bilişsel becerilerin oluşmasında 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımlar çok önemlidir. Bu dönemde edinilen bilgiler, kalıcı olur ve çocuk yeni edindiği bilgileri bu bilgilerin üzerine yerleştirir.

Zekâ oyunları gerçek hayat problemlerini de kapsayan, her türlü problemin oyunlaştırılmış halidir. Bu yüzden problem çözmeyi öğretmek için kullanılacak iyi bir araçtır. Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır

2fc6013e-fa74-4121-9f5b-75ca319244f6.jpg
94f1a47e-08b1-42e3-bd44-b2db483c2b05.jpg