Eleştirel, yaratıcı ve özenli düşünmedir. Yöntem ve ilkeler ışığında çocukların birbirlerini nasıl dinleyeceklerini, bir konuyu nasıl değerlendirmeleri gerektiğini, eleştirel bakış açısını ve bir konu üzerine birden fazla fikir geliştirebileceğini ve bunu yaratıcı biçimde nasıl kullanabileceğini öğrenecektir. Çocuk edebiyatından eserler, animasyonlar, herhangi bir sanat eseri( müzik, resim vb.) , bir obje, şiir, film, mitoloji, TV haberi, gazete kupürü kullanılarak çocuklar için felsefe atölyesi kurulmakta ve çocuklarla konu ile ilgili sohbet edilmekte ve sorulara cevap aranmaktadır.

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

01e9508054f647608053bf337dd57818 (1).jpg

Çocuklar için Felsefe, felsefe tarihi ve filozoflarla ilgili fikirlerin konuşulduğu alan değildir. Genel olarak Çocuklar için Felsefe Uygulamasından örnek vermek gerekirse, felsefe atölyesi başlamadan önce çocukların ilk olarak ders ortamına alışmaları, derse yönelik olumlu duygular geliştirip kendilerini rahat hissetmeleri için ısınma çalışmaları yapılır. Ardından, günümüz 21. yyda bireylerin sahip olması gereken herhangi bir duyuşsal özellik (cesaret, empati, saygı vb)  kazandırıcı kendi yaş durumuna uygun bir etkinlik uygulanır. Son olarak, ortaya çıkan sorular çocukların cevaplarına  göre sahip olmaları gereken kazanımlardan ayrılmadan çeşitlenip , derinleştirilir.

Çocuklar için Felsefe uygulamalarında çocuklar hem düşüncelerini düzenliyor hem de alternatif düşüncelerin farkına varıyorlar. Hayatları boyunca ihtiyaç duyacağı eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisini Çocuklar içi Felsefe ile geliştirilmelidir.

Çocuklar için Felsefe de , bilginin sunulup ezberlendiği bir ortam değil bilginin soruşturulduğu , sorgulandığı, süzgeçten geçirilip biçimlendirildiği ortamdır. Ayrıca, Çocuklar için Felsefe, öğrencilerin düşünme ve öğrenmeye dönük sorunlarını çözmek ve tartışma kültürünü kazandırabilmek için oluşturulmuş pedagojik bir disiplindir.

Çocuklar için Felsefe çalışmaları 2007 Yılında UNESCO tarafından onaylanmış ve Dünya çapında önerilmiş bir yaklaşımdır.

 

 

1_fuOr8HAguDi4FNDFJlLs_A.jpeg