LOGO.jpg

Etkili Öğrenme Akademisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2020 yılında bilim eğitimi alanında kurulmuş bir akademidir. Kurucularının tamamı, eğitim ve öğretim alanında uzman akademisyenlerdir. Etkili Öğrenme Akademisinin amacı eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sorunlarına bilimsel, uluslararsı litertürde geçerliği olan çözümler üretmektir. 

Etkili Öğrenme Akademisi, öğrenme güçlüğü riski taşımayan fakat sayısal derslerde akademik başarısızlık yaşayan veya daha başarılı olmak isteyen çocukların öğrenme ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve müdahale programları ile iyileştirilmesi yönelik bir modül uygulaması yapmaktadır. Günümüzde birçok veli, çocuğunu sayısal derslerdeki akademik başarısından memnun değildir. Ülkemizde ise bir çocuk ve ergen psikiyatristine veya RAM (rehberlik araştırma merkezi) gitmeden önce derinlemesine inceleme yapacak bir kurul yoktur. Bu nedenle, aileler, çocuğun akademik başarısızlığının nedenini derinlemesine incelemeden sorumluluğu hem öğretmene hem de çocuğuna yükleyerek, çocuğunun akademik başarısını nasıl artıracağına yönelik yollar aramaktadır. Çocuklar ise sayısal dersleri sıkıcı ve zor dersler olarak görmekte, başarısızlığından dolayı kendini suçlu hissetmektedir. Tüm bu ihtiyaç ve sorunlardan dolayı, bu projede, öğrenme konusunda sorun yaşayan öğrencilere yönelik tıbbi müdahale ve RAM (rehberlik araştırma merkezi) müdahalesi öncesinde bilimsel temellere dayalı bir süreç, etkisi deneysel yöntemlerle test edilerek, özgün müdahale yöntemleri tasarlanarak bir modül haline getirilecektir.

Etkili Öğrenme Akademisinin yaptığı işler ve uzman kadrosu hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen Etkili Öğrenme Akademisi web sayfasını ziyaret ediniz.